پروژه 1040 واحدی شرکت تعاونی مسکن لشکر 31 عاشورا

 

 مهندسان شرکت تعاونی مسکن لشکر 31 عاشورای آذربایجان شرقی طی بررسی های خود جهت تولید درب و پنجره های پروژه 1052 واحدی خود از کارخانه گروه صنعتی امجدپور بازدید نمودند.

مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس حاج جواد انصاری و معاونان فنی و اجرایی جهت تصمیم گیری در مورد پروفیل مصرفی در پروژه های در دست احداث این مجموعه با همراهی مدیر عامل  درب و پنجره امجدپور جناب آقای امجدپور از خط تولید پروفیل و آزمایشگاه شرکت وین تک بازدید نمودند.

 

  
 بازدید مدیر عامل و معاونت فنی و اجرایی تعاون مسکن از روند تولید درب و پنجره ها از کارخانه گروه صنعتی امجدپور
 بازدید مدیر عامل و معاونت فنی و اجرایی تعاون مسکن از روند تولید درب و پنجره ها از کارخانه گروه صنعتی امجدپور
  
  
بازدید از کارخانه وین تک  بازدید از کارخانه وین تک
  
   

 ارسال اولین محموله درب و پنجره های وین تک به پروژه 1052 واحدی تعاونی مسکن لشکر31 عاشورا
محل پروژه  1052 واحدی تعاونی مسکن لشکر31 عاشورا
  
 پیشروی پروژه سپاهاتمام پروژه سپاه 

  
اتمام پروژه سپاه اتمام پروژه سپاه  
  
اتمام پروژه سپاه   
 
 
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت توسعه ارتباطات نت آورد