turn windows & doors

درب و پنجره تک حالته

 

این نوع حالت بازشوی پنجره یو پی وی سی باز شدن بر روی یک محور به صورت افقی می باشد و با نام پنجره  لولایی نیز معرفی می باشد. این دسته از پنجره های یو پی وی سی بدلیل حالت بازشو تک حالته رتبه دوم از لحاظ قیمت ارزان را دارا بوده و از لحاظ قیمت اقتصادی میباشد.

 

                             

 

 

 

 

پنجره تک حالته پنجره لولایی درب و پنجره تک حالته درب و پنجره لولایی 

 
 
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت توسعه ارتباطات نت آورد